2. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Vaazın içerisinde bulunan konular: 1-Alimlerin şefaatı ve Allah’u Teala’nın onları kullarına sevdirmesi. 2- Allah yanında derecesi en yüksek olanlar. 3- Evliyaların kabrini ziyaret etmeyi inkar edenlere cevap. 4- Türbe ziyaretinde uyulması gereken adaplar. 5- Hakiki alimlerin kimler olduğu ve onlara hürmetin mükafatı. 6- Allah için cami yapmak. 6- Hadis uyduranların durumu. 7- Muhacir ve Ensar gibi olanlar. 8- Peygamberimizin ehlinin kimler olduğu. 9- Tarikat nedir? Ulul elbab nedir? Makam-ı Mutmainne nedir? Sorularına cevap. 10- Hikmet ilmi. 11- Alimler ile Meşayıhların ayrı olduğu. 12- Beş alem. 13- Her şey tabiat, doğa diyerek Allah’u Teala’yı inkar edenlere. 14- Kulun cehennemlik olmasının sebebinin neler olduğu. 15- İmtihansız cennete girilemeyeceği. 16- Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ayetinin izahı. 17- Kafirlerin özellikleri ve onlara olacak azaplar. 18- Günahına tevbe eden halis mü’minlerin mükafatı. 19- Allah’a itaatin Resulüne itaatten geçtiği. 20- Kemal-i Takvaya erenler. 21- Mürid nedir?. 22- İbrahim (as)’ın Allah’u Teala’yı nasıl bulduğu. 23- Taktir-mukadder. 24- Kur’anı hakkıyla anlayanların kimler olduğu. 25- Cehri zikrullah. 26- İki türlü gizli küfür olduğu.
.