3. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Vaazın içerisinde bulunan konular: 1- Tarikatta şeyhi bulup beraber çalışmak emri. 2- Sünnete inanmayanların müslüman olmadığı. 3- Allah’u Tealaya yakınlık için vesile aramak. 4- Şeriat ve tarikat ilmi. 5- İrşad ediciler. 6- Ulema-i ümmetin kimler olduğu. 7- Ulul elbab olanlar ve zikrin mertebeleri. 8- Ahdi misakı bozmayıp tazeleyenler. 9- Fânilik. 10- Rasulullah (sav)’in halifelerinin kimler olduğu. 11- Allah’u Teala’nın vuslat yolunu kesenler. 12- Bizim namazımız kılınmıştır diyen zındıklar hakkında 13- Bid’at ehl-i olanlar ve onlardan uzaklaşmak gerektiği. 14- Kur’an-ı Kerim’in hidayet ve ilminde dirayet için olduğu. 15- Kur’an ve hadis-i şeriflerin birbirini tuttuğu. 16- Kur’an-ı Kerim’i korkarak okumak ve Hadis-i şeriflere de aynı hürmeti yapanın mükafatı. 17- Kur’an-ı Kerim’i sadece harfine dikkat edip manasına dikkat etmeyenler. 18- Kur’an’ı hakkıyla okuyanlarda olan vasıflar. 19-Bid’atı seyyie ve bid’atı hasene. 20- Sünneti tutanlara yüz şehid sevabı verildiği. 21- Kırk hadis öğrenenlerin mükafatları. 22- Dinin afatı. 23- Yakınları zayıf olanlar ve yakin ilmi.
.