5. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Vaazın içerisinde bulunan konular: 1- Zikrullah hakkında hadis-i şerifler. 2- Ashabı Rasulullaha kötü söyleyenlere şefaatın olmadığı. 3- Saliha bir kadının 70 erkeğe bedel olması. 4- Cehennemde kötü hocaları öğüten değirmen olduğu. 5- İnsan için gafletin üç olduğuna dair. 6- Zikrullah hakkında ayetler. 7- Zikrullahın aleyhinde olanlar. 8- Zikir meclislerini meleklerin sarması. 9- İbrahim(as)’ın zikir ile Kabe’den putları atması. 10- Hocaların Rasulullah’ın zikrini söylemedikleri. 11- Peygamberimizin ashabıyla yaptığı zikrullah. 12- Bir vaizin tarikatçıları kötülemesi ve ona verilen cevap.
.