6. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Vaazın içerisinde bulunan konular: 1- Dünyanın ahiretin çiftiği olduğu. 2- İmamların namaz kıldırırken göğsünü iliklemesi gerektiğine dair. 3- Allah’ın kulları, zulumattan nura, şeytanın ise nurdan zulumata çektiği. 4- Düşmana galip gelmek ne ile olur? 5- Kader. 6- Dini yapan ve yıkan alimler. 7- Âşikare, cehri zikrullah. 8- Camilerin zikrullah, namaz ve ilim tahsili için yapıldığı. 9- Zahir-batın hac ve mutmainne makamı. 10- Kırklar ve onlarda olan hasletler. 11- Cehri Zikrullhın toplu olarak yapılması. 12- Muhbitinlerin alametleri. 13- Hakiki evliyanın, şeyhin vasıfları. 14- Zikrullahın zikir ve namazdan ayrı olduğu. 15-Evliyalara düşman olanların Allah’u Teala’ya düşman olduğu. 16-Vahdet-i vucud, eviya-i künbelinler ile mürşid-i kamiller. 17-Kabir ziyaretini inkar edip ölmüş adamdan ne beklenir diyen vahhabilere cevap. 18-Ziyarette kurban kesilmez diyenlere. 19- Peygamberden başkası şefaat edemez diyenlere.
.