7. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Hikmet ilmi. Camilerde Allah’ın zikredilmesine mani olanlar hakkında. Tarikatı inkar edenlerin münafık oldukları. Fasık hocaların cehennemdeki halleri. Şeriat ve tarikatla çalışanlara hayat-ı tayyibe verildiği. Zikrin aleyhinde olanların mahşere kör olarak getirileceği. Dinin afatının kimler olduğu. İlminden istifade edilen alimin etmeyenden üstün olduğu. Baba olmak ve tıflı manevi. Her yüz senenin başında sünneti tazeleyici müceddid geleceği. Peygamberimizin sünnetinin kıyamete kadar devam edeceği. Allahın zikrinden kalpleri sıkılanlar hakkında. zikir ile namaz beraber olunca insanı kötülüklerden alı koyacağı. Namaz mı efdaldır, zikrullah mı efdaldır? diyenlere. Namaz da zikirdir diyenlere cevap. Kalbi nurlandıran beş şey. İbadet ve amelin dörde ayrılması. İnkisar-ı kalp hakkında.
.