8. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Ashab-ı Rasulullah, Hz. Muaviye ve Hz Ali hakkında Nâde ali duası ve manası. Ben adam olamadım diyen arkadaşa mektup bahsi. İlm-i hikmetin nasıl kazanıldığı. Zamanlar hakkında. Ümmetin fesada gittiği zamanda sünneti tutana yüz şehid sevabı olduğu. Hoca ve dervişin fasıkları. Şakinin üç alameti. İhlasa yetişenlerin büyük muhatarada olduğu. Sünnet ile amel edene 4 büyük haslet verildiği. Rasulullah (sav)’in efendimizin sünnetlerinin neler olduğu. Vecid ve tevacüd halı. Tarikatla amel etmeyenlerin Hakka yakınlık kazanamayacağı. Sünnet-i seniye ile amel edenlerin maddi ve manevi zenginleşeceğine dair. Hocaların el kapılarına gitmelerinin sebebi.
.