11. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Cuma günün fazileti hakkında. Vahhabiler, sünnete kıymet vermedikleri için sapıttıkları. Zuhr-i âhir namazını kılmayanlara cevap. Ehl-i sünnet mezhebinin itikatta bir olup amelde ayrı olduğu. Cuma namazının 18 rekat olduğu. Cumanın şartları. Peygamberimiz (sav) Efendimizin nurunun Allah’ın nurundan olduğunu inkar edenlere cevap. Vahhabilerin batıl görüşlerinin neler olduğu. Şefaat.
.