15. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Şeyhin, müridin sefinesi (gemisi) olduğu. Kulların mahşere nasıl gelecekleri. Sabikunlar ve onlara verilecek nimetler. Nefsin ne ile temizlendiği ve kalbin nasıl nurlanacağı. Farz borcu olan nafile namaz kılamaz diyenlere. Cuma namazının kabul olma şartları. Vahhabilerin nasıl oldukları. Sünnetlerin neler olduğu ve kazandırdıkları. Güzel ahlaklar ile kötü ahlaklar. Ehl-i sünnetin batıl mezheplerden nasıl ayrıldığı. Şeyhin vasıflarının neler olduğu. Ahrete çalışana hem dünya hem de ahiretin verileceği. Gizli küfrün iki olduğu. Cin, şeytan yoktur diyen Dr. Hafız Ahmed’in yazdığı kitaba cevap. Allah’u Teala evvelden bizleri ezelden cennetlik ve cehennemlik yaratmış diyenlere Sağ olan şeylerin rahmani sol olan şeylerinde şeytani olması. Sakalın meleklerin toplantı yeri olduğu. Peygamberimiz (sav) Efendimizde solcuydu diyenlere cevap.
.