16. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Salavatı şerife ile vaaza başlamak. Şeytanın insanı ibadetten ve zikrullahtan alıkoyarak aldatması. Nur ve zulmet denizinin ne olduğu. İnkisar-ı kalp. Şeyhlerde olan manevi tasarruflar. Dervişliğin ne demek olduğu. İbrahim (as)’ın kalbi gibi olan kırklar ve bunların özellikleri. Bir Alimin hakiki olduğu nasıl anlaşılır? İbrahim (as)’ın cömertliği ve misafirlere olan hürmeti. İbrahim (as)’ı Cebrail (as)’ın imtihan etmesi. Azrail (as)’ın Allah’u Teala’yı zikreden bir mü’minin canını almada nasıl zorlandığı. İhvanı mahveden hallerin neler olduğu. Ahlak-i hamide ve ahlakı zemime. Hükümetin görevlerinin neler olduğu. İnsanın daima kendi eksiğini görmesi. İnsanın Allah’u Teala’yı, nefsini, şeytanı ve amelinin mükafatını nasıl bilmesi gerektiği. Öldüğünü bilmeyip Azrail (as)’ın canını kolay aldığı kimseler. Ölmeden evvel ölenler. Fâni olmak. Evliyaullahın iki kısım olduğu. Evliya-i künbelinler ve mürşidi kamillerin nasıl seçildiği. Sorulması ve cevap verilmesi mahsurlu olan şeyler. vahdet-i vücud nedir? Sorusuna cevap. Muhiddin Arabi hz’nin evliya-i künbelinlerin büyüğü olduğu. Şeytanın kafirlere necm ayetinin son ayetlerinde geçen secde ayetini farklı duyurması. İmam-ı Azam efendimize şeytanın vesvese vermesi ve imam Yusuf’un ona yol göstererek tarikat dersi vermesi. Mürşid-i kamilinden izinsiz ders çekilmeyeceği. Allah’u Teala’nın sevdiği kullara verdiği selahiyet.
.