26. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Kendisinin şeyh araması ve gördüğü manevi haller. Pirimiz Abdulkadir Geylani Efendimizin kendisine manevi olarak yapığı nasihatler. Üveysi olarak yetişmesi. Bir nakşi şeyhinin kendisinden ders alması olayı. Arabistan da şeyhlere gitmesi ve orada gördükleri. Suriye’deki şeyhin iki sapıtmış olan müridini ikaz ederek ayıktırması. Biz namazı manen Kabe’de kılıyoruz diyerek namazı terk edenlere cevap. Şeyhin insana ne zaman gerekli olduğu. Çilede Abdulkadir Geylani Hazretlerini çağırması ve aldığı yardım. Sünnet ve bid’at ayrımı.
.