27. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Takva ile amel etmek ve Allah’u Teala’ya kavuşmak için vesile aramak. Hakka mü’minin özellikleri. Musâ (as)’ın şeytan’a niçin tevbe etmediğini sorması. Allah’u Teala’nın bir kulun ayıbını başka kimseye bildirmediği. İtikat ve imanın şartları. Bakara suresinin ikinci sayfasındaki ayetlerin izahı. İnsanın eski halına değil şimdiki halına bakılması gerektiği. Hakkıyla tevbe edip ameli salih işleyenlerin günahlarının sevaba çevrildiği. Hz. Ebu Bekr’in Ashab-ı Kiramdan Nofel’i diriltmesini inkar eden hocalara cevap. Evliya kerametini inkar edenin küfre düştüğü. Bütün peygamberlerin ahir zaman peygamberi olan Rasulullah Efendimizin ümmeti olmayı istedikleri. Bir kul Allah’u Teala’yı nasıl zannederse öyle bulacağı. Yakin ilmi öğrenmek. Hocaların kendisini imtihan için bir salavatın anlamını sormaları ve manen görüp onlara verdiği cevap. Kalpten doğan Nâfi (maneviyat) ilmi. Bütün ihvanların ders vermeye yetkili olduğu.
.