28. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Allah’u Teala’nın kuluna yardım etmesi nasıldır. Ertuğrul beyin nasıl Müslüman olduğu islam’a olan katkısı. Allah’u Teala’nın Osmanlıya 600 yıl saltanat vermesinin sebebi. Harp niçin yapılır? Biz şeytandan bir zarar görmüyoruz diyen kafirlere Hz Ali’nin verdiği cevap. Tekasür suresinin tefsiri. Ehl-i sünnet yolundan gitmek gerektiği. Allah’ın askerinin kimler olduğu ve şeytanın askerleri. En büyük bidat ve israf olan tütün içmenin şeytan ameli olduğu. Mısır ulemasının tütün hakkındaki fetvası. Allah’u Teala’ya sevilmenin yolunun sünnetlere sarılmaktan geçtiği. Sünnetin dört çeşit olduğu. Şeriatsız tarikatın zındıklık, Tarikatsız şeriatın da fasıklık olduğu
.