30. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
En evvel Peygamberimiz (sav)’in nurunun yaratılması ve ahdi misak. Peygamberimiz (sav)’in ashabına biat ve intisap vermesi. Peygamberimiz (sav)’in Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali efendilerimize intisap vermesi. Tevbe-i Telkin’in ne olduğu. Peygamberimizin beyit söyletip ayakta zikrullah yaptığı. Eski dervişlerin nasıl yetiştirildiğine dair. Ayakta zikrullah etmek. Hudeybiye de Peygamberimiz (sav)’e erkek ve kadınların nasıl biat ettikleri. Ahd-i misakı yenilemek. Cüneyd-i Bağdadi hz’ne mürid olmak nedir? diye sorulunca verdiği cevap. Hacer’ül-Esved’i öpmenin ezeldeki ahdi misakı yenilemek olduhu. Hacc nedir? diye soran Ashab-ı Kiram’a Rasuullah Efendimzin verdiği cevap. Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Kabe’yi tek başına tavaf etmek için beklemesi. Hacer’ul Esvedi öpmek. Zikrullahı sevmek ve kullara zikrullahı sevdirmek. İbrahim (as)’ın cebrail (as)’a koyunlarını ne için verdiği. Zikir ehl-i birini Azrail (as)’ın nasıl canını aldığı. Namaz da Kur’an okumakta zikirdir diyenlere cevap. Zikrin ve zikrullahın anlamları. İbrahim (as)’ın yerleştiği bütün yurdundan göç etmek zorunda bırakılması. İbrahim (as)’ın 40 gün zikrullah ile kafirlerin elinden kurtulduğu. Beyazid Bestami hazretlerini, hanımının yüz tane görmesi. Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Ramazan ayında 70 kişinin iftar davetine aynı anda gitmesi.
.