32. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Takva ehl-i. Şemsi Tebriz hazretlerinin Mevlana hazretlerini irşat etmesi. Tin suresi tefsiri. Hakka mü’minin Kabe’den efdal olduğu. Harp niçin yapılır? Mücâhede nedir?
.