34. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Allah bildirirse ancak gaybi Peygamberlerin ve evliyaların bilebilecekleri. Münafıkların ileri geri konuşmaları üzerine Peygamberimiz (sav)’in; devesinin yerini haber vermesi. Münafıkların Hz. Aişe annemize iftira atmaları. Tecelliyi ilahiyye’ye vasıl olan zatlar. Beyazid Bestami hazretlerinin “subhani mâ a’zam’uş-şani” demesinin sebebi. Peygamberimiz (sav)’de Allah’u Teala’nın nur ve zulumat bütün esmaul hüsnalarının tecelli ettiği. Bir kul Allah’u Teala’ya vasıl olunca onda zuhur eden alametler. Bir kula Allah’u Teala’nın nasıl aşık olduğu. Musa (as)’ın Allah’u Teala’ya, seninle hem görüp hem de konuşanlar olacak mı? diye sorması ve aldığı cevap. İlmin iki olduğu. Fahreddin Razi ile Muhiddin Arabi hazretlerinin arasındaki mektuplaşma. İsa (as) yer yüzüne indiğinde eski sülehadan 800 erkek ve 400 kadın evliya üzerine ineceği
.