37. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Şeyhe lazım olanın neler olduğu. Allah yanında en sevgili olanın takva sahibi kimseler olduğu. Peygamberimiz (sav)’in sünnetlerinin kıyamete kadar devam edeceği. İmam-ı Azam efendimizin bir köleyi azat etmesi. İmam olanın göğsünü iliklemeden namaza durmaması gerektiği. Pirimizi imtihan için gelenlere söyledikleri. Hz. Hasan efendimizin Muaviye hazretlerine niçin biat ettiğini beyan etmesi. İtikatta noksanı olanın ebedi cehennemlik olduğu. Amelde noksanı olanın ise ebedi cehennemde kalmayacağı. Rafızi mezhebinin en belirgin özelliğinin ne olduğu. İhlasa yetişenlerin büyük muhatarada olduğu. Şeytanın dostu olanların büyük zararda olduğu. Allah’u Teala’nın kimseye zulmetmeyeceği. Hz. Ömer efendimizin münker ve nekire verdiği cevap. Peygamberimizin ve ashabın yaptığı zikrullah ve özellikle zikrullah yaptıkları vakitler. İmam Malik hazretlerinin şeriat ve tarikat hakkındaki sözü. Kadından evliya olmaz diyenlere. Hz. Rabia ve Hasan Basri arasında gerçekleşen hâdiseler. İnsanların mahşere on surette gelindiği. Yunus Emre hz’nin çıktım erik dalına kasidesi. Bu dünyaya geliş amacımızın kemal bulmak olduğu. Kul niyetine göre Allah’u Tealanın taktir etmesi. Hz. Meryeme cenneten meyva gelmesi ve başından geçen olaylar. Hz. Hatice annemizin peygamberimizle nasıl evlendiği ve yapığı fedakarlıklar. Hira mağarasında peygamberimiz (sav)’in yaptıkları. 12 beye peygamberimiz (sav)’in beddua etmesi. Hz. Ebu bekir efendimizi kafirlerin dövmesi olayı. Din-i islamın nasıl, zor şartlarda kurulduğu.
.