38. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Hüdeybiye haccı. İhvanların birbirlerinin kıymetini bilmeleri gerektiği. Tezkiyey-i nefis. İnsan kendi derininde Cenab-ı Hakkı bulur. Hakkın yakınlığından bizi uzaklaştıran şeylerin neler olduğu. Nefis mertebelerinin özellikleri. Mü’min ile münafığın misaline dair. Duha suresi tefsiri. Şeyhte, Rasulullah (sav)’de ve Hakk’ta fani olmak. Evliyai künbelin ve mürşid-i kamiller. Peygamberler ve mürşidi kamillerin lisan üzere gönderildiği. Alimlerin lugatlı konuşmasının yanlış olduğu. Bir kimse nasıl evliya olabilir. Kaza namazı olan nafile namaz kılamaz diyen hocaya cevap. Bazı nafile ibadetler ve sevapları. farzlardaki noksanların nafile ibadetlerden tamamlanacağı.
.