39. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Şeriatle amel ve tarikatle sulukun nasıl olduğu ve misalleri. Teheccüd namazının peygamberimiz (sav)’e farz olması. Nafile namazları evde kılmak. Peştamalsız banyo yapılmaz, karı-koca birbirinin mahrem yerini göremez ve çocuklarının yanında cem olunmaz diyen hocaya cevap. Guslün en büyük abdest olduğu. Şeriatın farz ve vacipler tarikatında nafile ibadet olduğu. Vecid ve tevacüd halının nasıl olduğu?. Hz Ali Efendimizin peygamberimiz (sav)’in yanında yaptığı zikrulah. Peygamberimiz (sav)’in tevacüd hali. Beyazid Bestami hazretlerine sen zikirde sakin duruyorsun deyince ayetle verdiği cevap. Tarikat yolunun çok kıymetli olduğu fakat sahtekarlarının da olduğu. Kendisinin bir kadiri şeyhine gitmesi ve gördüğü yanlışları anlatması. Şeriatsız tarikatın şeytan işi olduğu. Tarikatta olup sonradan yaptığı ibadeti bırakıp tarikatı, zikri inkar edenlerin helaka uğrayacağı.
.