41. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Aşure ayı. Aşure orucunun mükafatı. Aşure günü alış-veriş yapılırsa o evde bolluk olacağı. Aşurede banyo yapanın seneye kadar hastalık görmeyeceği. Aşure günü yapılan ibadetler ve kılınan namazın mükafatı. Aşurede okunan dua. Son zamanda sünnete sarılmanın avantajı. Cebrail (as)’ın yetmiş bin yılda iki rekat namaz kılması. Ben adam olamadım diyen arkadaşa mektup. İnsanoğlunun yer yüzünün halifesi olduğu. İnsanoğlunun en makbul olanının kimler olduğu. Ashabı kirama buğz edene Rasulullah Efendimizin buğzettiği. İstidracen Firavunun suyu durdurması olayı. Fetih suresi ayet 29’un izahı. Alevilerin dört halifeye ileri geri konuştukları. Ashabı Rasulullah aleyhinde olanlara şefaatın olmadığı. Hz. Muaviye’nin Halife-i Rasulullah’tan olduğu. Şeyanın insanı nasıl aldatığı ve tekasür suresi tefsiri. Nefsnin ve şeytanın peşinden gidenlerin cehenneme gideceği. Doğan her çocuğun İslam fıtratı üzerine doğduğu. En Evvel Peygamberimiz (sav)’in nurunun yaratılması. Kendisine manen 1000 kere kevser suresini oku denmesi ve bunun üzerine yaşadıkları ve bu hususta yazdığı kaside. Kevser suresinin iniş sebebinin ne olduğuna dair. Peygamberimiz (sav)’in sebep ve nesebinin kaybolmayacağı
.