46. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Allah’u Teala’nın kendisini zikredeni ve bunu tavsiye edenleri sevdiği. Allah’u Teala’dan daima kormak gerektiği. Bizim yaptığımız ibadetin bizim menfaatımıza olduğu. Allah’ı unutan fasıklar gibi olmayın ayetinin izahı. Fasık ve münafık kime denir? Cennete gidenle cehenneme gidenlerin bir olmayacağı. Mahşerde kimseye zulmedilmeyeceği. Kız alırken ve verirken salih kimselerden alınıp verilmesi. Cennetlik olanların mütessir olmayacağı. Cennetlik olanlara verilen ikramlar. O günde cemalullahın nasıl seyredileceği. Fatıma annemizin kadınlara nasıl şefaat edeceği. Lâ yestevinin anlamı. Cehennemdeki yiyecek ve içecekler. Eğer bu ayetler dağa inse o dağın parçalanacağı hakkındaki ayetin izahı.
.