47. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
İki ashabı kiramın bir kıralın sorularına farklı şekilde cevap vermeleri ve sonucu. En büyük ahlakı hamidenin üç olduğu. Kendinden kesileni ziyaret edip yanına gitmek. Aleviler tenkid ediliyoruz diye camiyi terk ettikleri için zındık oldukları. Alimler ve cahillerin misali. Başkaları kendine kötülük yapsa da onun kendisine işi düşünce ona yardımcı olmak. Kafirlerin münafıkların kalplerinin mühürlenmesinin sebebinin ne olduğu. Bir kimseye tarikatından dolayı eza ederse ona lanet olduğu. Allah bizi nasıl ister? Kişinin bütün ihvan kardeşini evliya bilmesi gerektiği. Sünnet ile amel edene verilen mükafaat. Sünnet ile amel edenin dünya peşinden gelir. Müslümanların birbirimize tutkun olmaları gerektiği. Bütün Müslüman devletleri beraber olmadığı için Allah yardım etmiyor. Araplar, kumandanları hainlik yapıp tutkun olmadıkları için yenildiler. Kendinin adına para isteyen molla Ahmed adındaki adamı uyarması. Yardımlaşma cemiyeti kurma önerisini kabul etmemesinin sebebi. Şeyhine asi olana şeytan kolay yol bulur. Din nasihatle kuvvet bulur hadisinin izahı. Kulların içinde en efdal olanların kimler olduğu. Halkın hepisinin Allah’u teala’nın ayali olduğu. Alimin huzurunda oturup söylediklerini dinlemenin sevabı. Müslüman Müslümana o fasıktır, münafıktır diyerek selam vermezse Allah’ın ondan razı olmayıp ona gadap edeceği. Selamın ne anlama geldiği ve nerden kaldığı ve ettehiyyatu duasının manası. Bibirine küsüp mü’min kardeşinden yüz çevirenin Allah karşısında durumunun ne olduğu. Suçluyu affetmezsek Allah bizi affeder mi? Hubbu fillah buğzu fillah’ı soran kişiye verdiği cevap. İbrhim (as)’ın Allahı zikretti diye Cebrail (as)’a koyunlarının tamamını vermesi. İmam Azam efendimizin Rasulullah efendimizin huzuruna nasıl varayım diye Medine’nin dışında çadır kurması ve borcu olan adamın gördüğü rüya üzerine huzuruna gelmesi. Bir kimsenin camiye gittiğini görürseniz Müslümanlığına şahid olun hadisi şerifinin izahı. Müslüman ile mü’min’in anlamlarının farklı olduğu.
.