48. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Her işe euzu besmele ve salavat ile başlamak. Yakin ilminin Kur’an ilminden ayrı bir ilim olduğu. Yakinleri zayıf olup maneviyatları ölü olanlara vaazın tesir etmeyeceği. Zikrullahın ölü olan kalbi dirilttiği. Bir profösörün kendisine akla sığmayanı söylememeli demesi üzerine verdiği cevap. Kur’an da peygamberlerin bazılarının başından geçen haller.. Bakara suresine niçin bu ismin verildiği ve bu kıssa. İbrahim (as)’ın ateşe atılması ve ateşin soğuk ve selamet olması. İbrahim (as)’ın annesinin onu nasıl dünyaya getirdiği ve sonrasında olan olaylar. Bir avukatın din korkudan doğmuş bir şey demesi üzerine verdiği cevap. Musa (as) ile Hızır (as) kıssası. İlmin süt ile tefsir edilmesinin sebebi. Rüyaya yalan katana Allah’ın lanet ettiği. Şeyhin maneviyatının deniz gibi, müridinde balık gibi olduğu. İlmi hikmetin; Allah tarafından vasıtasız gelen ilim olduğu.
.