1.HİLMİ BABA HZ. DERGAH SOHBETİ (24.05.1991)
İçindekiler 1-(00:00-7:40) \"Her kim hakkıyla mümin değilse hakkıyla kafirdir\" hadisi şerifinin açıklaması. 2-(7:40-19:26) Kuranı Kerim akıl değil iman işidir bahsi. 3- (19:26-26:27) Cuma Namazının önemi. 4-(26:27-33:00) Cihar-ı Yâri Güzin birbirinden ayırmamak bahsi . 5- (33:00-39:47) Yezide hazret diyenlere.
.