4. HİLMİ BABA HZ. DERGAH SOHBETİ (08.11.1991)
İçindekiler 1-( 00:00-03:26) Yezide Hz denmesi hakkında . 2- (03:26- 15:43) Hz. Hasan (Radiyallahu anhu) Ve Hz. Hüseyin (Radiyallahu anhu) efendimizin şehit edilmesi. 3-(15:43-27:56) Ashaba kötü söyleyenler hakkında. 4-(27:56-38:24) Emeviler hakkında. 5-(38:24-44:56) Cihar-ı Yâri Güzin efendilerimizi öven Hadis ve Ayetler. 6- (44:56- 45:26) Hz. Aişe Validemiz hakkında Ayetler. 7- (45:26-46:37) Ashabı Öven ayetler. 8-(46:37-50:30) Ashaba Kötü söyleyenlere . 9-( 50:30- ....) Şefaat Hakkında .
.