5. HİLMİ BABA HZ. DERGAH SOHBETİ (10.11.1991)
İçindekiler 1-(00:00-05:00) Hadisi Kutsi nedir? 2- (05:00-07:00) Allahın İnsanları ve Alemleri Yaratması. 3- (07:00-09:00) Ebel Ervah isminin açıklaması. 4- (09:00-10:10) Evrim Teorisi Hakkında (İnsanların maymundan türemesi). 5- (10:10-13:00) Araf Suresi 172 ayetinin tefsiri. 6- (13:00-19:00) Her çocuk Müslüman doğar . 7- (19:00-21:40) Zikrullahta üç hal vardır . 8- (21:40-26:00) Allahü teâlânın cennet ahalisiyle konuşması ve Cemalini göstermesi. 9- (26:00-31:00) Ettehiyyatü duası Anlamı. 10- (31:00-35:00) Levh-i Mahfuzun yaratılması ve Levh-i Kalemin çatlaması. 11-(35:00-37:00) Cennet nimetlerinin anlatılması. 12- (37:00-40:00) Cennet Buraklarının özellikleri. 13- (40:00-45:00) Tayyi Mekan Tayyi zaman bahsi 14- (45:00-48:20) İlmi Batın ve İlmi Ledün arasındaki farklar. 15- (48:20-57:00) Bakara Suresi 154. Ayet Tefsiri. 16- (57:00-59:23) Hacer-ül Esved taşı hakkında . 17- (59:23- 1.04:50) Müminin kalbi kabeden üstündür konusu. 18- (1.04:50-....) Mutmain bahsi
.