7. HİLMİ BABA HZ. DERGAH SOHBETİ (16-17.11.1991)
İçindekiler 1- (00:00-02:00) Furkan Suresi 70. Ayet Tefsiri. 2- (02:00-04:30) Başı açık gezme hakkında . 3-(04:30-09:00) Saç uzatma hakkında . 4 -(09:00-19:00) Aşere-i Mübeşşere bahsi 5-(19:00-23:44) Hudeybiye anlaşması. 6- (23:44-30:00) Mekkenin Fethi. 7- (30:00-33:10) Hz Hamza (Radiyallahu anhu.) bedenine eziyet eden Hz. Hind Binti Utbenin müslüman olması . 8- (33:10-41:00) Ebu Süfyanın müslüman olması. 9- (41:00-47:00) Taif de Peygamber Efendimize (Sav) taşla saldırırlarken Cebrail (Aleyhis-selâm) gelmesi. 10-( 47:00-52:00) Evlenme Hakkında. 11(52:00-56:00) Hicret Hakkında. 12- (56:00-...) Gece İbadeti hakkında .
.