Hacı Muhammed Hilmi Kutlubay Hazretlerinin Hayatı

HACI MUHAMMED HİLMİ KUTLUBAY HAZRETLERİ

Hadîs-i Şerîfte Peygamberimiz Sallallahu aleyhi vesellem, “Hizmet eden adam, hizmet edilecek adam olur.” Müzekkî'n-Nüfus, s. 492 diye buyuruyor.

Ben Allah'u Teâlâ için, bu islâmiyet ve din için bir çok cefalara, eziyetlere katlandım. Akşam namazının abdesti ile sabah namazını senelerce kıldım. Yedi sene tuzsuz arpa ekmeği ile riyazet yaptım. Allah'u Teâlâ Bunların hepsinde bana bir çok manevi dereceler verdi. ancak ben en büyük dereceyi bu Ümmeti Muhammed’in hastasına-sağlamına, körüne-topalına, zenginine-fakirine, köylüsüne ve şehirlisine hiç ayrıcalık yapmaksızın bu gördüğün gibi elli sene hizmet ederek aldım. Bu misafirler bizim evimizde yer, içer, kalır. En fazla da bakımsız yetimler ve kimsesiz ihtiyarlar kalırlar. Bende Senden aynısını bekliyorum.

Bu zamanede şeyh çok olur, ibadetçi çok olur, öğünen ve öğülen çok olur. Bunların hepsi bu dünyada da, Allah'u Teâlâ yanında da geçersizdir. Eğer sen, beni memnun etmek istiyorsan, benden evvel 50 sene babam Abdullah efendi aynı misafirperverliği yaptı. 50 sene de bu gördüğün gibi ben devam ettirdim. Benden sonra da aynısını senden bekliyorum. Bu dediğim şekilde misafirlere bakmadıktan sonra 24 saatın tamamınında başını secdeden kaldırmasan, 12 ay oruç tutsan yine de senden razı olmam. Beş vakit namazını kıl, bir ay orucunu tut, farz olanları yap. Benim yaptığım gibi de misafirlere bakarsan, senden ziyadesi ile memnun olurum.

Hadis-i Şerifte Peygamberimiz Sallallahu aleyhi vesellem: “Sizin en hayırlınız yemek yedireninizdir.” Kimyâ’yı Saadet, Arslan yay. s. 183 diye buyuruyor.

Yapılması en zor ve mükafatı Allah'u Teâlâ yanında en bol olan budur. Allah'u Teâlâ, Resûl-i Kiram ve müslümanlar yanında dünyada ve ahirette en şerefli olan yine bunu yapandır. Dışardan bakana kolay gibi görünür, ama bu dediğim çok ağırdır, kimse yürütemez. Yapsa da kısa zamanda ve geçici olarak yapar. Dünya malını ve geçimini düşünme! Sen Allah yoluna harcarsan Allah'u Teâlâ malını artırır.

Peygamberimiz Sallallahu aleyhi vesellem buyuruyorki:

“Üç haslet var ki onlar üzerine yemin ederim olur.

Allah yoluna verilen mal artar eksilmez.”
uğradığı haksızlığa karşı sabreden kulun Cenâb-ı Allah ancak şerefini arttırır.
kendisine dilencilik kapısını açan bir kula da Allah’u Teala yokluk kapısı açar.” Sünen-i Tirmizî, Hadîs No: 2247, c. 8, s. 308
Peygamberimiz Sallallahu aleyhi vesellem: “Dünya malından her kime istemeksizin bir şey verilirse onu kabul etsin,” Nesâi, Zekat, 94; Ahmed b. Hanbel, V, 65 diye buyuruyor.

Sen de verilen hediyeyi kabul etmemezlik etme. Para olsun, mal olsun veya eşya olsun al, karşılığını yap. İhtiyacın yoksa fakirlere ver. Ben hediyeyi almıyorum diye mahçupluk yapma. Sen adam ol. O milletin verdiği hediyenin üzerine sen de para koy, bütün imkânlarınla çalış, milleti de çalıştır. Onlara vesile ol; kimsenin yapamayacağı cami, çeşme, yol ve su gibi büyük eserler meydana getir.

Hadis-i Şerif: “İstemeksizin helal maldan sana bir şey verildiğinde onu al ve sen ondan daha fazlasını tasadduk et.” Ebu Davut, Zekat 28; Müslim , Zekat, 112

Hacı Muhammed Hilmi Kutlubay Hazretleri İslâhiye kazası eski adı Muhacir atik, yeni adı Nogaylar köyünde 1936 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Hacı Muhammed Bilâl-i Nadir Hazretlerinin yanında ve onun dizinin dibinde yetişmiştir. Hayatı boyunca Babasının yolundan ve izinden ayrılmamıştır.

Hilmi Baba Hazretleri şimdiye kadar Zuhurât-ı Bilal-i Nadir, Batıl görüşlerin iç yüzü, Bilal Nadirin dilinden gibi 29 tane büyüklü-küçüklü kitaplar ile çok sayıda broşür yazmıştır. Bu kitaplardan “Ehl-i Sünnette birleşelim” adlı beş bölümden oluşan kitabını 52 vilâyette ücretsiz olarak dağıtmıştır. Ayrıca “Ayet ve Hadis’lerin ışığı altında Ehl-i Sünnet Görüşünde birle­şelim” isimli kitabını da Asya’da ki Türk devletlerinin bir kısmına ve Avrupa’daki bazı ülkelere göndermiştir. Vefatından sonra bu kitabı ve Zuhurât-ı Bilal-i Nadir adlı kitabının 5. Cildi Rusça ile İngilizceye çevrilip orta Asya’daki Türk devletlerine ve Avrupa’daki bazı ülkelere toplam yüz bin adet civarında ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

Hilmi Babanın çok sayıda video ve teyp bantları vardır. Ayrıca hem yurt içinde hem yurt dışında birçok konferans vermiş ve bazı tv ve radyolarda sohbetleri olmuştur.

Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye köyü çevresinde bulunan Ashab-ı Güzin’den Ökkâşe bin Mahsen hazretlerinin medfun olduğu tepeye 7 km. den kendi imkanlarını zorlayarak su getirmiştir. Ayrıca Gaziantep Karşıyaka semtinde “Hacı Baba Camii” adı ile anılan büyük camii şerifi yaptırmıştır. Bunların dışında çevremizde bulunan Pazarcık, Çarpın. Tandırlı gibi daha pek çok köylerin camilerini ya bizzat yaptırmış yahut da delil olarak katkıda bulunmuştur. Kendi köyünün eski camisini yıkıp yerine daha büyük olan hamidiye camisini yaptırmıştır. Köyünün İlkokul ve Sağlık ocağı gibi sosyal tesislerine de en büyük katkıda bulunmuş, ayrıca bu konularda halka ve devlete de yardımcı olmuştur. Bütün bu çalışmalarında hayatı boyunca ne babası ve ne de kendisi, ne sergi ile, ne makbuzla, ne imâ ile ve ne de başka usullerle para toplamamış ve bu gibi şeylere şiddetle karşı çıkmıştır.

Yine bölgemizde halk arasında çıkan huzursuzluk, küskünlük ve kan davası gibi olaylarda halkı barıştırmış ve huzurun tesisinde çok büyük rolü olmuştur.

Vatanına, milletine, bayrağına ve dinine bağlı yeni nesiller yetiştirilmesi hususunda nasihatlarda bulunmuştur. Şimdiye kadar hiçbir siyasî görüşün içinde yer almamıştır.

Bilal Baba ve Hilmi Baba hazretlerinin zaman zaman büyük kerametleri görülmüştür. Bunların bazıları kendiliğinden zuhur edip bazılarıda zaruret karşısında insanlara doğruyu ve hakkı göstermek için Allahu Teâla’nın ve Resulullah Efendimizin rızasına uygun şekilde olmuştur.

Bunlardan birisi de Hilmi baba hazretlerinin Teksoy Görevde proğramında, horoz’a ateş ettirmesi sonucu horoz’a kurşun geçmemesi ve hastalara okuyup onların şifa bulmasıdır. Bu kerameti göstermesinin sebebi; o yıllarda birtakım din düşmanlarının ve çevrelerin sahte şeyhler üreterek hakiki şeyhleri ve tarikatları kötü göstermek amacıyla çok sayıda hileli yollara başvurup hayat kadınlarını dahi bu işlere alet etmeleridir.

Bunların tarikatlara ve din adamlarına karşı yapmış oldukları oyunları boşa çıkarmak, gerçek tarikatların ve şeyhlerin nasıl olduğunu ve insanlık için nekadar faydalı işler yaptıklarını göstermek, bütün bu tezgâhları yapan güçlerin oyunlarını boşa çıkarmak için onları karşısına alıp hapise girmeyi göze alarak böyle bir keramet göstermeye mecbur kalmıştır. Yapmaması halinde Allah’u Teâlay’a karşı mesul olacağını düşünerek bu kerameti göstermiştir.

Bir insanın kendisinden keramet zuhur etmesi nefsine hoş gelen bir durumdur. Ama burada ise Hilmi baba hazretlerinin böyle bir keramet göstermesinin neticesinde kendisine o çevreler tarafından büyük zararlar olabileceğini bilerek ve karakola, mahkemeye hatta hapise girmeyi dahi göze alarak böyle bir durumda bu kerameti göstermiştir. Kendisinin şeker hastası, kısmi felç ve kalp rahatsızlığı olması sebebiyle sürekli perhiz, ilaç ve bakıcıların yardımıyla ayakta kalabildiği bir durumda dahi bunların hepsini göz önüne alarak nefsine nekadar zor da gelse din için kendi hayatını, canını tehlikeye atıp böyle bir keramet göstermiştir. Ve bu gösterdiği kerametin neticesinde birçok kez karakola ve mahkemeye giderek ifade vermiş, evinde sürekli olarak taciz edilmiş ve zaman zaman evini terk edip başka şehirlere gitmek zorunda bırakılmıştır.

Halk arasında: “Peygamberler mucizelerini gizlediği zaman evliyalarda kerametlerini aşikareye çıkardıkları zaman helak olurlar,” rivayetine göre, bir takım insanların yanlış düşüncelere kapılıp hiçbir şekilde keramet gösterilmezmiş gibi algılamaları son derece yanlıştır. Hilmi Baba hazretlerine de bu kerameti gösterdikten sonra Allah’u Teala’nın bela verdiğini ve bundan dolayı hastalığa yakalandığını iddia edenler vardır.

Âyet-i Kerimede Allahu Teala:

“Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin bilakis onlar diridir fakat siz bilemezsiniz.”

“And olsun ki sizi korku, açlık, mallardan, canlarınızdan ve meyvelerden eksilterek sınarız. Sabredenlere müjdele.”

“Onlar başlarına bir müsibet gelince şüphesiz biz Allah’a aidiz ve ona döneceğiz derler.”

“İşte onlara Rablerinden salavat yüceltme, methetme ve merhamet gelir. Hidayete kurtuluşa erenler onlardır,” Sure-i Bakara, Ayet 154-157 buyuruyor.

Peygamberimiz sav de hadis-i şeriflerinde:

“Serveti kaybolmayan ve vucudu hastalanman kulda hayır yoktur. Allah’u Teâlâ bir kulu sevdiği vakit ona ibtila eder. İbtila ettiği zamanda ona sabretmesini öğretir. İhya-i ulûmid-din, Hadis No 139, c. 4 s. 240

Kişinin Allah katında bir derecesi olur. O dereceye cisminde bir bela ile mübtela olmadıkça ulaşamaz. Bu ibtila sayesinde o dereceye ulaşır. İhya-i ulûmid-din, Hadis No 140, c. 4 s. 240

Mü’min mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer. Mü’min devamlı belalarla baş başadır. Münafığın misali de çam ağacı gibidir. Kesilip kaldırılıncaya kadar hiç ırgalanmaz. Sahih-i Buhari, Marda 1; Tirmizi, Emsal 4 2870

Belanın en şiddetlisi peygamberler üzerine, sonra velilere, sonra onlara ençok benzeyenlere ve onlara çok benzeyenlere gelir. Mevâhib-i Ledünniyye tercümesi, c. 2, s. 668-669

Allahu Teâla bir kuluna iyilği murad edip onu safileştirmeği dilediği vakit onun üzerine alabildiğine belayı yağdırır. O kimse Allah’a dua ettiği vakit melekler:

Bu bilinen bir sestir derler, ikinci defa dua edip; yâ Rabbi dediği vakit Allah’u Teâla söyle ey kulum! İstediğini yapmaya hazırım. Ya istediğini veririm yahut senden şimdi iyiliği kaldırır kıyamette daha iyisini veririm. Kıyamet günü olduğu vakit namaz kılan, oruç tutan, sadaka verip hac eden amel sahipleri gelir. Sevapları tartılır ve bol bol mükafatları verilir. Sonrada dünyada felaket ve musibetlere mübtela olanlar gelir. Onlar için mizan kurulmaz, defter açılmaz. Dünyada üzerine musibetler yağdırıldığı gibi bu defada üzerlerine bol mükafatlar yağdırılır. Hatta dünyada bir bela ile mübtela olmayanlar keşke bizim de vucutlarımız makaslarla biçilseydi de bugün bunların aldıkları sevabı alsaydık derler. İşte bu Allahu Teâlanın: “Ancak sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir,” Sure-i Zümer, Âyet 10 buyurduğunun anlamıdır.” Buyurmuştur. İhya-i ulûmid-din, Hadis No 143, c. 4 s. 241

Yukardaki âyet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere göre peygamberlere ve büyük zatlara derecelerine göre Allah’u Teâla, ibtilalar verdiği gibi Hilmi baba hz’nede hayatı boyunca dini mubine yapmış olduğu hizmetlerin karşılığı olarak aynı şekilde iptilalar nasip ederek şereflendirmiştir.

Yeri ve zamanı geldiğinde İslamiyet ve insanları ayıktırmak için kendisine hazretleri denilen büyük zatların tamamı zaman zaman kerametler göstermişlerdir.

Ehl-i sünnet itikatına göre evliyaların keramet göstermesi caizdir.

Maturidiyye Akaidi; Nurettin es-Sabuni, diyanet işleri başkanlığı yay. 2. baskı; Sayfa: 123.

Kerametin caiz olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de Âyet-i Kerim’e:

“Zekeriyya Aleyhis-selâm Hazreti Meryem'in yanına her geldiğinde cennet meyveleri görürdü. Bunlar sana nerden geliyor yâ Meryem dediğinde. Hazreti Meryem: Rabbım tarafından gönderildi, cennet meyveleridir. Muhakkak Allah dilediğine hesapsız rızık verir,” derdi. Sure-i Al-i İmran, Ayet, 37

İmam Maturidi hazretleri kerametin hak olduğunu şu delillerle isbat etmiştir:

Süleyman aleyhis-selam’ın baş vezirine dair gelen ilahi haberdir. Şöyle ki: o Ashab b. Berhaya Saba melikesi belkısın köşkünü uzak mesafeden Yemen’den Kudüs’e göz açıp kapayıncaya kadar getirmiştir. Süleyman aleyhis-selam onu yanında hazır görünce bu rabbimin fazlıdır, dedi. Sûre-i Neml, Ayet 38-40

Yine Nihavend de bulunan Sariye Radiyallahu anh, medinedeki halife hz ömer Radiyallahu anh: “Ey Sariye dağa dikkat et dağa.” Sözünü işitmiştir. Halbuki ikisi arasında beşyüz fersahtan fazla bir mesafe bulunuyordu. Yani bir fersah üç deniz milidir. Bir deniz mili 1852 m olup, 500 fersahta yaklaşık 2.778 km kadardır.

Hz ömer Radiyallahu anhu’nun mektubu atılınca nil nehrinin taşması, hz Halid Radiyallahu anh’ın zehir içmesive bundan zarar görmemesi meşhurdur.

Tabiine ve ümmeti Muhammed’in Salih fertlerine ait nakledilen kerametler o dereceye ulaşmıştır ki ahad yolla gelen bu rivayetler bir araya getirildiği taktirde kerametin mümkün olduğu tevatür mertebesine varır.

Tevatür: bir hadis-i şerifi, yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan büyük bir topluluğun nesilden nesile başka topluluklara aktarmasıdır.

Maturidiyye Akaidi; Nurettin es-Sabuni, diyanet işleri başkanlığı yay. 2. baskı; Sayfa: 123.

Abdulkadir Geylani hazretlerinin kabirdeki ölüleri diriltmesi, Muhiddin Arabi hazretlerinin kırk tane papazı hem öldürüp hem diriltmesi ve Seyyid Ahmed Rufai hazretlerininde çok açık bir şekilde keramet göstermesi sonucunda, o zamanının âlimleri tarafından kerametinin bu kadar aşikare göstermesinin yanlış olduğunu ve yapmaması gerektiğini Ahmed Rıfai hazretlerine söylüyorlar. Seyyid Ahmed Rıfâi hazretleri onlara:

- Ben gösterdiğim bütün kerametleri İslamiyet ve insanların faydası için gerektiği yerde gösteriyorum. Gösterdiğim kerametten Allah’u Teâla da razı, Peygamberimiz sav’de razı diyorsa da inandıramıyor. En sonunda hep birlikte, Peygamberimiz sav’in Mübarek kabri şerifine gidip, Yâ Resûlallah! Benim göstermiş olduğum kerametlerden razıysan mübarek elini bana uzat ben de öpeyim bu insanlar da benden razı olduğunuzu görsünler. Razı değilseniz de elinizi uzatmayın, diyor.

Peygamberimiz sav mübarek sağ elini kabri şerifinden dışarı uzatıyor. Seyyid Ahmed Rıfai hazretleri öpüp yüzüne sürüyor. Mirat’ul-Haremeyn, Cild 4, Sayfa 119-122

İşte Seyyid Ahmet Rıfai hazretlerinin bu kerametinden de anlaşıldığı üzere yeri ve zamanı geldiğinde büyük zatların keramet göstermesinde hiçbir sakıncasının olmadığı anlaşılmaktadır. Hilmi Baba hazretlerininde keramet gösterdiğinden dolayı hasta olduğunu söylemek son derece yanlış olup büyük bir iftiradır. Çünkü o zamana kadar yüzlerce kanserlilerin, çeşitli hastalıkları olan kişilerin ve delilerin iyi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. 1969 yılında Bilal baba hazretlerinin vefatından sonra ve kendisin 1999 yılı vefatına kadar bu durum devam etmiştir. Doktorların iyileşmesinden ümidini kestiği hastaların iyileşmesi en büyük keramettir. Eğer bu sebebden kendisine bir bela, musibet gelecek olsaydı çok önceden olması gerekirdi.

Hacı Muhammed Hilmi Kutlubay Hazretleri 19-20 Aralık 1999 günü Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece saat 23.30 da hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kabr-i Şerifi; Nurdağı Kazası, Hamidiye Danacık köyündedir.

Hilmi baba hazretlerinin vefatından sonra gelen hastaların Bilal baba hazretlerinin kabri şerifini ziyaret ettiğinde, misafirhanesinde kaldığında aynı şifayı yine buldukları, o düzeninde aynı şekilde devam ettiği ve misafirhanesine gelen insanlarında günden güne arttığı görülmektedir.

Âyet-i Kerime:

“Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin bilakis onlar diridir fakat siz bilemezsiniz.” Sure-i Bakara, Âyet 154

Hadis-i Şerif:

“Biriniz herhangi bir yerde yolunuzu, şaşarsanız bir şeyde yahut yardımcı, muhafaza edici arayıp bulamadığınız zaman, hiç kimsenin size yoldaş, arkadaş olmadığı, naçar çaresiz kaldığınız yerde deyiniz ki: «Ey Allah'u Teâlâ'nın has kulları! Beni muhafaza ediniz. Ey Allah'u Teâlâ'nın has kulları! bana yardım ediniz.» Çünkü Allah'u Teâlâ'nın öyle kulları var ki onlara yardıma gelirler, görünmezler.” Taberani Mu’cem’ul Kebir, Hadis No: 13737; Râmûzu'l-Ehâdîs, Hadîs No: 394

Bu ayeti kerime ve hadis-i şerife göre evliyaullahların sağlığında olduğu gibi vefat ettikten sonra da aynı yardımı olacağını ve insanların müşküllerini hallettiğini açık bir şekilde söylemektedir. Günümüzde de birçok büyük zatların kabirleri bu yüzden ziyaret edilmektedir. İnsanlar bu zatlardan yardım görmeseler sadece dedikoduyla binlerce yıldan beri bunların kabirlerini ziyaret edip yardım istemezlerdi.

Rabbim! Cümlemizi Hacı Muhammed Bilal-i Nadir Hz.’in , Hilmi baba Hz.’nin ve bu gibi büyük zatların şefaatlarına nail etsin Âmîn


.