1. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ
Vaazın içerisinde bulunan konular: 1-Peygamberimiz (sav) Efendimizin nurunun, Allah’u Teala’nın nurundan olduğu. 2-Ahdi misak.(12:00) 3-İnsanların dünyaya gönderiliş sebebi.(17:09) 4-Kevser suresi tefsiri.(20:04) 5-Peygamberimiz (sav)’in evladının kimler olduğu.(22:52) 6-Salat-ı Nariye duası ve anlamı.(28:25) 7-Peygamberimiz (sav)’in ölmeyip diri olduğu.(35:47) 8-Kuldan ne beklenir diyenlere cevap.(36:53) 9-Tin suresi tefsiri.(37:54) 9-Asr suresi tefsiri. 10-Allah’u Teala’nın has kullarının kimler olduğu. 11-Mevlid-i Şerif hakkında. Konunun başlangıç dakikasını ifade etmektedir.
.