HACI MUHAMMED BİLÂL NADİR HZ. DERSİ
HACI MUHAMMED BİLÂL NADİR HZ. DERSİ

GAZİANTEP’Lİ HACI MUHAMMED BİLÂL NADİR, BİZİM DERSİMİZ ŞUNLARDIR:

1) Her beş vakit namaz sonunda üç Fatiha, üç İhlas (Kulhu vallahu ahad), üç Salâvât-i Şerife okur. Hâsıl olan sevabı evvelâ Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallâllâhu Tealâ aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna bağışlar. Ondan hâsıl olan sevabı cemî-i cümle Peygamberlerin, Sahâbe-i Güzin efendilerimizin Câr-ı Yâri Güzin Efendilerimizin ruhlarına bağışlar.

2) Üç İhlâs, bir Fatiha okur, ondan hâsıl olan sevabı Şeyh Abdulkâdir Geylâni Kaddesallâhu Sırrahul Aziz Hazretlerinin, Seyyid Ahmed’ür-Rufâi Hazretlerinin, Muhammed Bahaüddîn Nakşibend’i Hazretlerinin, Ökkâşe bin Mahsen Radiyallâhu anhu Hazretlerinin, Veysel Karanî Hazretlerinin ve bütün tarikât pirlerinin ve meşayıhlarının ve evliyalardan bağışlamak istediklerinin ruhlarına bağışlar.

3) Üç ihlâs, bir Fatiha okur, ondan hâsıl olan sevabı Şeyhimiz Hacı Muhammed Bilâl-i Nâdir Hazretlerinin, Hilmi Baba Hazretlerinin ve onun âlinden, evlâdından, ezvacından ve ihvanlarından ahirete irtihal edenlerin ve bütün ehl-i imanın ruhlarına bağışlar. Bunlar her beş vakit namaz sonunda yapılacak derstir.

Ayrıca kendisi için günün herhangi bir vaktinde:

1) 100 defa Estağfirullâh el-azîm.

2) 100 defa Salavât-ı Şerife. (Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammed’in ve alâ âli seyyidinâ Muhammed)

3) 200 defa Lâ ilâhe illallâh,

4) 100 defa Allah, Allah ismini çeker. Bu dersin toplamı 500 eder.

Daha sonra kişi bu dersini arttırmak isterse, bu dersi her beş vakit namazın sonunda çeker. Böylece 2500 olur. Her beş vakit namaz sonunda çekmek zor olur derse, 2500’ün hepsini bir vakitte çeker. 24 saat içerisinde bir vakit tayin eder. Mümkünse hergün aynı vakitte çeker. Bir defada çekmek isterse, bu da şöyledir:

1) 500 defa Estağfirullâh el-azîm.

2) 500 defa Salâvât-ı Şerife. (Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammed’in ve alâ âli seyyidinâ Muhammed)

3) 1000 defa Lâ ilâhe illallâh.

4) 500 defa Allah, Allah ismini çeker.

Ayrıca gezdiği yürüdüğü yerde abdestli ve abdestsiz, işinin başında gece ve gündüz kendisi duyacağı şekilde yapabildiği kadar “lâ ilâhe illallâh zikrine” devam eder.

Günlük çektiği 2500 dersten fazlasını yapmak isterse de; gecenin üçte biri kalınca seher vakti bitimine kadar her iki rekâtta bir selâm vermek üzere on iki rekât teheccüd namazı kılar. Kılamayanlar iki rekât kılsa da olur. Namazın sonunda 800 Bismillâhirrahmânirrahîm ve 133 adet Salâvât-ı Şerife okur.

Sonra Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem ’in huzurunda duruyormuş, gözlerinin önündeki perde hemen kalkıp, açılıp görecekmiş gibi düşünür ve bu huzur ile en az 200 defa, “es-selâtü ves selâmü aleyke yâ Resûlullâh” çeker. 100 defa İhlâs; 100 defa Fatiha okur. 5 dakika da zikrullah yapar. Arkasından da duasını eder. Bunları devamlı olarak sebat ile yapan kimse acaip, garaiplere erer. Şöyle ki:

Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem: “Ölmeden evvel ölünüz,”[1] diye buyuruyor. Ölünce göreceğimiz yerleri bu dünyada ölmezden evvel görürüz. Daha insanın aklından, hayalinden geçmediği, tasavvur edemediği sayılamıyacak kadar Allah’u Teala ile kendi arasındaki şifreli, hal, işaret ve sair haller olur; görür, bilir, sezer, müşahede eder.

Yine Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: “Kul ile Allah’u Teâlâ arasında yetmiş bin nur’dan, yetmiş bin de zulumattan perde vardır.”[2] İşte bir kimse ibadette sebatla çalıştığı sürece, bu perdeleri geçer ve Hakk’a yakın olur.

Bu yapılacak olan gece derslerinin hepsini yapamaz ise, yapabildiği kadarını yapar. Mümkünse bunları Huzur-u Rabıta ile çeker.

Huzur-u Rabıta Şöyledir:

1) Cenab-ı Hakk Teâlâ Hazretleri bana benden yakın. Ben onu göremiyorum ama o beni görüyor.

2) Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizin Nûr’u Nübüvveti güneş gibi üzerime doğmuş, O’nun ziyası altındayım.

3) Pirimiz Hazreti Şeyh Sultan Abdulkadir Geylâni Kaddesallâhu Sırrahul Aziz Hazretlerinin sağ eli başımın üzerinde.

4) Bu oturan ben değilim. Şeyhim Hacı Muhammed Bilâl Nadir Hazretleri der. O ânı yaşıyormuş gibi düşünür.

اَللَّهُمَّ عَلِّمْنَا بِعِلْمِ لَا اِلٓهَ اِلَّا اللّٰهِ اَللَّهُمَّ شَرِّفْنَا بِشَرَافَةِ لَا اِلٓهَ اِلَّا اللّٰهِ

“Allah’ım! kelime-i tevhidin ilmiyle bize ilim ver. Allah’ım! bizi kelime-i tevhidin şerefiyle şereflendir.”


[1] Marifetnâme, s. 477, 962; Müzekkin-Nüfus, s.140,412

[2] Ramuz’ul Ehadis, Hadis No: 4156

.